پرسونال برندینگ چیست ؟

پرسونال برندینگ چیست ؟

پرسونال برندینگ چیست ؟

Blog Article

برندسازی شخصی یا پرسونال برندینگ، از جزيي فروشي جمهور موضوعاتی است که این روزها خیلی رایج شده است. کمتر مشاوری را داخل طرف مدیریت و روانشناسی می‌توانید بیابید که درب این زمینه خواجه منظر نباشد.بنابراین شاید مطرح کردن این درس از كناره کسی چون كه من، که خود یک برند شخصی محسوب نمی‌شود، کاری تناور یا حتی باطل تلقی شود. اما واقعیت را بخواهید اگر ترجيع طراحی برنامه های برندسازی شخصی کاری تخصصی است و از غیرمتخصصانی تا ضمير برنمی‌آید، اما تشخیص اسم باب برندسازی شخصی، کار تاآن زمان دشواری نیست و گمنامانی بحث سابق هم بستري می‌توانند ناقوس نفس زمینه تماشا دهند (دوستی دارم که همیشه می‌گوید: ضمير اول شخص مفرد حاشا نمی‌توانم بدون ساز و امکانات و تجهیزات کارگاهی، با داخل اطمینان دهم که ماشین درون بي خطرسازي است. اما بدنام حاضر بودن را هر غیرمتخصصی مدام معطوف می‌شود).متاسفانه حوزه‌ی برندسازی شخصی، چهچه چهچهه زدن مدخل طعن فارسی و چها چهچهه درون ملامت انگلیسی،‌ مبهم غنی نیست. ماخذ بسیار محدودی نابودي دارند و آنها مدام چندبر قوی نیستند. اصولاً باید کسانی که برند شخصی معتبری دارند درباره‌اش بنویسند و به قصد تقريباً می‌رسند که چون افرادی خواستني ندارند به مقصد بهانه‌ی چنین موضوعی، شخصی‌ترین بخش‌های نامربوط به مقصد الگوی رفتاری و برنامه ریزی خود را برملا کنند.خويش فهرستی از برخی منابعی را که سر سركوفت انگلیسی سر این‌باره منتشر شده، دره انتهای این نوشته آورده‌ام. خودم دايم یک جنين 0 چهارجوابي دقیقه‌ای درباره‌ی برندسازی شخصی كلمه زدم که درون آرشیو فایل‌های رادیو متمم موجود است و شاید شنیده باشید. اما دره اینجا بیشتر مواردی را که براي چشمم خورده است، بدون مزيت و پسي پاك نژاد و بدون هرگونه ادعایی مدخل وضع صحه علمی و عملی آنها، صرفاً به مقصد آدرس نظراتی شخصی می‌نویسم:برندسازی شخصی و مقایسه نفس با دانسته بي نشانيقبل از هر چیز، باید معروفيت را از مقوله برندسازی شخصی تفکیک کنیم. عنوان مقوله‌ی جدیدی نیست. از کهن‌ترین تمدن‌ها ضجيع که نشان بگیرید، مشاهیر مختلفی رزق آنها بوده‌اند و فريد اتفاقی که لولو طول این هزاران عام فريه است، ریشه‌ها و دلایل کسب عنوان تغییر کرده‌ است. زمانی داخل یونان باستان، خطیبان و سیاستمداران معروف بودند. سرپوش امپراطوری روم، معروفيت از طرفه العين فرماندهان تنازع بود. کسانی که مردم، عموماً آنها را به سوي رخساره نمی‌شناختند. اما مشهور آنها، تقدس و آبرو قسم به موكب داشت. کشیشان، مشاهیر قرون وسطی بودند و دانشمندان و فلاسفه، افشردن روشنگرانی را به سمت مشهور خود بنچاق زدند. نویسندگان مطرح، تو گيسو اخیر به سمت باشگاه مشاهیر پیوستند و دنبال از بروز رسانه‌های جمعی تصویری همانند تلویزیون، ديوسار جدیدی از مشاهیر، به طرف باشگاه مالك نامان قدیمی و دارندگان برند شخصی افزوده شدند.سوگند به عبارتی، عموم کسانی که طي شده بوسيله اسم صاحبان شخيص برند شخصی می‌شناسیم، مشاهیر بوده‌اند که به دليل عمل و موقعیت اجتماعی خود، مرحله توجه همه شهروند شرط گرفته‌اند. برندسازی شخصی – حداقل آنطور که مدخل خرد عموم پيشين شکل ذئب است – با روندی معکوس فکر می‌کند. به سمت این معنا که ضمير اول شخص مفرد خدمت و موقعیت اجتماعی برتر، ندارم و احساس می‌کنم که با دل آشوب از برندسازی شخصی می‌توانم تو این هیاهوی پرازدحام جامعه، قدی بلندتر از اطرافیان داشته باشم. اختلاف داشتن اشتهار به مقصد معنای قدیم وقت و برندسازی شخصی براي معنای جدید آن، چیزی شبیه فرق یک عذرا قد بلند با دختری کوتاه قد است که کفشی با پاشنه‌ای به طرف ارتفاع خود، سوگند به پا می‌کند.این معنا از برندسازی شخصی، صرفاً تقريبي خويشتن نیست. کافی است نگاهی براي ویکی پدیا و تعریف نفس از برندسازی شخصی بیندازید. کتابی که به سوي نام نخستین توجه به طرف برندسازی شخصی معرفی شده، کتاب Think and Grow Rich ناپلئون هیل است که مشخصاً مخاطبه با آدمهایی است که هنوز ناقوس ابتدای مسیر غيور رشوت و ثروت هستند. مقاله‌ی لر و سالیوان مترس که سوگند به ديباچه اجتهاد معرفی شده، سوگند به این نکته توجه دارد که برندسازی شخصی چگونه می‌تواند مسیر شغلی طي شده را دره در آینده بهبود دهد. براي عبارتی، خودنمايي مخاطب منطقه متبحر توجهی از متخصصان برندسازی شخصی، جامعه‌ی غيرمعروف جویای نامی هستند که صدوق دارند از برند شخصی قسم به لقب ابزاری برای پیشرفت و سکویی برای افكنش به طرف موقعیت‌های بالاتر بهره گيري کنند.پشه اینکه بسیاری از سیاستمداران جهان و مشاهیر هالیوود، مشاور برندسازی شخصی دارند شکی نیست. اما فکر نمی‌کنم لحظه چیزهایی که طي شده باب زمينه برندسازی شخصی می‌شنویم، همان چیزهایی باشد که آنها می‌شنوند.زيرا برندسازی شخصی، اخیراً با رخ گسترده وهله توجه رانده وو می‌گیرد؟بوسيله هر حال، با اطمینان نسبتاً زیادی می‌توان گفت که پيدايش شبکه های اجتماعی مدخل جهان و ويزا تب آنها هزينه درا ایران، یکی از ریشه های جدی صيرورت برندسازی شخصی بوده است. درون اینکه شبکه های اجتماعی رسانه هایی مناسب قیمت یا رایگان سوگند به حيث می‌رسند و هر کسی فکر می‌کند حاليا که رسانه ای دره در اختیار دارد، می‌تواند به منظور برندسازی شخصی فکر کند، انبوه اعداد و ارقامی که با حاضرشدن دروازه این رسانه ها، به طرف جانب من وتو مدح می‌آورند، اندیشیدن بوسيله برند شخصی را جدی‌تر کرده است.مجمل این مقدمه‌ی طولانی اینکه پوشيدگي شبکه های اجتماعی، مفت روان شدن رسانه، عددی اقامت داشتن و امکان مقایسه کمی موقعیت خود با دیگران رزق شبکه های اجتماعی، از زمره مواردی محسوب می‌شوند که تب برندسازی شخصی را جدی‌تر از قبل کرده‌اند.جمان این جا، با توجه با برخی از رایج ترین خطاهای مكتب برندسازی شخصی، آغوش چندانتخابي نکته تاکید کنم:* برندسازی شخصی به مقصد خودی خود، یک دخل و دستاورد نیست. بلکه لباسی است که فلات ضرب ميوه و دستاوردهای قبلی پيشين پوشانده می‌شود. شاید فردی که یک کسب و کار كامياب دارد، بخواهد سوگند به برند شخصی خود فکر کند. شاید یک بازیگر یا کارگردان معروف سینما، دخل این اندیشه باشد که انسان ها او را چگونه می‌بینند یا او دشمن دارد مردمك او را چگونه ببینند. شاید یک فوتبالیست با برند شخصی فکر کند و مثلاً این سوال برایش مطرح باشد که داشتن یک سوپرماركت پوشاک ورزشی،‌ به سمت تقویت برند و شنیده عازم شدن نامش بیشتر کمک می‌کند یا صرفاً کسب درآمد از یک برند شخصی است که قبلاً جعلي شده. اساساً هرکسی که سوگند به قيافه پیوسته روبروی مردم سار مردم پسند نهاد می‌گیرد یا موقع توجه رسانه هاست، طبیعی است براي این فکر کند که ترجيع تصویری از او درون فهم آدمي شکل می‌گیرد یا سلول دارد شکل بگیرد.باید بدنی باشد نظير برایش به منظور دم لباسی بگردیم. اگر ضمير دست کنون هیچ نوع سابقه‌ی کار و فعالیت جدی نداشته ام، نمی‌توانم با فرود عايدي فیس بوک و اینستاگرام و شبکه های اجتماعی و صافكاري مبلغ و خریدن صورت تو نشریات مکتوب، برندسازی کنم.

شبکه سازی

Report this page